Fiscaal

Rente over schadeloosstelling behoort tot winst gestaakte onderneming

Een man was tot en met 1998 varkenshouder en in die hoedanigheid lid van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Het Landbouwschap verplichtte varkenshouders tussen 1993 en 1998 om hun varkens te laten inenten. De daarvoor eenzijdig vastgestelde heffingen lagen vast in een Retributieverordening. Die verordening werd na een juridische procedure onverbindend verklaard en de varkenshouders werden via de NVV schadeloosgesteld. Nadat ook de rentevergoeding definitief vaststond, keerde de NVV in 2016 een aanvullende vergoeding uit aan de (ex-)varkenshouders. De man ontving € 21.045, maar gaf dit bedrag niet aan in zijn IB-aangifte 2016.

Hof Den Haag stelt vast dat de vordering wegens de onverschuldigd betaalde heffingen is ontstaan voorafgaand aan de staking van de onderneming. De vordering blijft daardoor na de staking tot het ondernemingsvermogen behoren. De rentevergoeding moet worden gerekend tot de voordelen uit de onderneming. De inspecteur heeft terecht een navorderingsaanslag IB 2016 opgelegd.