Fiscaal

Overwaarde woning telt mee bij beoordeling vrijstelling artikel 33, lid 8 SW

Overwaarde woning telt mee bij beoordeling vrijstelling artikel 33, lid 8 SW

Een nicht leent in 2016 € 100.000 van haar tante, waarna het bedrag wordt kwijtgescholden. De schenking wordt belast met 30% schenkbelasting. De nicht is het daar niet mee eens en stelt dat zij recht heeft op toepassing van de vrijstelling van artikel 33, lid 8 SW, omdat zij niet in staat is haar schulden te voldoen. Die vrijstelling is niet van toepassing, oordeelt Hof Den Bosch. Bij de beoordeling of de nicht haar schulden kan voldoen moet ook de overwaarde van haar woning worden betrokken op het moment van de schenking. Door die overwaarde te gelde te maken, kan zij haar schulden betalen.