Fiscaal

Laag OVB-tarief voor koop fundering afgebrande woning – woning in aanbouw

Laag OVB-tarief voor koop fundering afgebrande woning – woning in aanbouw

Een man koopt een perceel grond, waarop een woning heeft gestaan die door brand is verwoest. Alleen de fundering, schuur en bestrating zijn op het moment van de aankoop nog aanwezig. Over de koopprijs betaalt de man 6% overdrachtsbelasting (OVB). Nadat de man een omgevingsvergunning heeft verkregen, laat hij grotendeels op de oude fundering een nieuwe woning bouwen. De man meent dat de grond met fundering kwalificeert als ‘woning in aanbouw’, waarop bij de aankoop het lage OVB-tarief van 2% van toepassing was. Rechtbank Den Haag geeft hem gelijk en stelt de OVB-teruggaaf vast op € 7.000.

Grond die bestemd is voor woningbouw, is volgens de rechtbank geen woning voor de OVB. Maar is er al een fundering aangebracht, dan is er wel sprake van een nieuwe woning in aanbouw. Nu de nieuwe woning vrijwel geheel is gebouwd op de bestaande fundering, is er economisch gezien weinig verschil met het gebruik van een nieuwe fundering. Er is daarom geen reden voor een tariefverschil. Dat de man de omgevingsvergunning pas na de levering van de grond met fundering kreeg, doet daar niet aan af. Hij heeft de vergunning namelijk vóór de levering aangevraagd.