Fiscaal

Huurinkomsten overgedragen – niet exploitatierecht tankstation

Huurinkomsten overgedragen – niet exploitatierecht tankstation

 

Een man exploiteert tot medio 2010 een tankstation met een winkel en wasstraat. Daarna verhuurt hij zijn onderneming aan X bv. Eind 2011 sluit hij een overeenkomst met de bv van zijn vrouw, die kort daarvoor is opgericht. Hierin wordt een deel van het exploitatierecht overgedragen. De man betaalt vervolgens vanaf 2012 bedragen door aan de bv van de vrouw en trekt deze af als ondernemingskosten. De inspecteur heeft de aftrek terecht geweigerd, oordeelt Hof Amsterdam. De man heeft aan de bv van zijn vrouw geen deel van het exploitatierecht overgedragen, maar toekomstige huurinkomsten. De betalingen aan deze bv zijn geen ondernemingskosten.

Volledigheidshalve wijst het hof erop dat de man het volledige exploitatierecht al in 2010 had overgedragen aan X bv. Ook heeft de overeenkomst met de bv van zijn echtgenote geen wijziging gebracht in de lopende huurovereenkomst met X bv. De bv van zijn vrouw heeft geen zelfstandig afdwingbaar recht ten opzichte van X bv en zij is niet toegetreden tot de contractpartijen van de huurovereenkomst.

Ook verliesverrekening mislukt

Het deel van het exploitatierecht werd in 2011 overgedragen voor € 475.000. De koopsom werd schuldig gebleven. De man verantwoordde de koopsom in zijn IB-aangifte over 2011 als winst uit onderneming. Daarmee verrekende hij verrekenbare verliezen, waarvan een groot deel na 2011 niet meer verrekenbaar zou zijn. De inspecteur ging ook hier niet in mee en nam het bedrag van € 475.000 niet in aanmerking als winst. De man legde zich daarbij neer.