Financieringsservice

Check tussentijds de overeengekomen financieringsvoorwaarden van je klant met de bank

Bij het aangaan van een financiering worden zekerheden en convenanten (bijvoorbeeld een vermogen instandhoudingsverklaring) overeengekomen. Op dat moment is het risico het hoogst voor de bank. Die zal daarom haar positie zo goed mogelijk afdekken. Maar dit risico neemt af naarmate de jaren verstrijken als gevolg van de aflossingen op de financiering. Het is daarom verstandig om te toetsen of de in het verleden overeengekomen voorwaarden nog in verhouding staan tot het bancaire risico. Zo is het vaak mogelijk om de financiering onder gunstigere voorwaarden voort te zetten. Bijvoorbeeld door het aanpassen - of zelfs schrappen - van een borgstelling van de aandeelhouder.