Financieringsservice

Cash is king – voorkom liquiditeitsspanningen

Cash is king – voorkom liquiditeitsspanningen

Hoe regel ik op korte termijn extra werkkapitaalfinanciering? Dit vraagstuk speelt vaak bij ondernemers. Het probleem is ook wezenlijk, omdat het om een acute liquiditeitsbehoefte gaat, die de continuïteit van de onderneming raakt. Gelukkig zijn er steeds meer financieringsoplossingen die snel (binnen 24 uur) kunnen worden geregeld, maar voorkomen blijft ook hier beter dan genezen. Om de ondernemer te helpen, hebben wij een aantal tips. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de ondernemer beschikt over een goede en actuele liquiditeitsbegroting. Dit is een goede manier om financiële knelpunten te voorkomen en tijdig actie te ondernemen. Zie ook de volgende tips.

  • Tip 1: bij een concentratierisico van debiteuren en/of grote bedragen is het raadzaam om de kredietwaardigheid te laten toetsen en het debiteurenrisico te beperken. Denk hierbij aan een partij als Graydon. Er bestaan ook mogelijkheden om deze debiteuren te verzekeren.
  • Tip 2: bespreek met de ondernemer zijn debiteurenbeheer. Zijn er vooruitbetalingsafspraken te maken? Zijn er heldere betalingstermijnen en hoe worden deze beheerst (betalingsherinneringen)?
  • Tip 3: naast debiteurenbeheer bestaat er ook crediteurenbeheer. Zijn er inkoopkortingen te behalen, dan loont het vaak om snel te betalen. Anders volstaat de overeengekomen betalingstermijn. Bij liquiditeitskrapte is vaak overleg mogelijk, mits de ondernemer hierover tijdig in gesprek gaat.
  • Tip 4: beheert de ondernemer zijn voorraad goed? Het aanhouden van een ijzeren voorraad is vaak gewenst om geen ‘nee’ te hoeven verkopen, maar er gaan vaak ongemerkt te veel liquiditeiten zitten in de aanwezige voorraden. Bespreek dit punt met de ondernemer.
  • Tip 5: denk aan de gouden balansregel en stuur bij de ondernemer aan op een investeringsbegroting. Liquiditeitskrapte komt namelijk te vaak voort uit gedane investeringen uit de liquiditeit- en/of kredietfaciliteit. Door de ondernemer een goede investeringsbegroting te laten maken, kun je deze ook op de ‘juiste’ wijze financieren.

 

Is er een financieringsbehoefte ontstaan, die ingevuld moet worden door verschaffers van vreemd vermogen? Ga dan tijdig op zoek naar een passende oplossing. Oplossingsrichtingen zijn te vinden in onder andere: (verruiming van het) bancair krediet, factoring en kortlopende financieringen (FinTech-partijen). Voor iedere ondernemer die zich liever bezighoudt met de ‘leukere’ zaken binnen zijn of haar bedrijf loont het om toch even secuur naar deze punten te kijken.