Estate- en Financiële Planning

Jaarlijks schenken moet ook echt jaarlijks plaatsvinden

Het gebeurt regelmatig dat ouders schriftelijk willen vastleggen dat ze de komende jaren periodiek willen gaan schenken. Zo willen ze de jaarvrijstelling van hun (klein)kinderen benutten. Opgeteld kan dat best om flinke bedragen gaan. Echter, jaarlijkse schenkingen moeten juist níet vooraf schriftelijk worden vastgelegd, omdat je zo riskeert dat deze schenkingen ineens worden belast in het jaar waarin deze worden toegezegd. De jaarlijkse vrijstellingen zijn van toepassing, mits de schenkingen ook in dat jaar hebben plaatsgevonden. Leg dus niets vooraf vast, maar voer de schenkingen elk jaar tijdig uit. En wat te doen als er onvoldoende liquide middelen zijn?

Wanneer zich een situatie voordoet waarin er onverwacht niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, zou je deze onderhands kunnen schuldig erkennen. Let er in dat geval wel op dat deze schulden dan bij leven worden voldaan, of dat ze bij leven alsnog notarieel worden bekrachtigd. Anders worden de schenkingen bij overlijden naverrekend met erfbelasting als ‘schenkingen terzake des doods’.