Estate- en Financiële Planning

Intrekken jubelton? Laat je niet verrassen!

Het is niet onze gewoonte om te acteren op basis van geruchten. Niettemin moeten we wel rekening houden met het gerucht dat regelingen zoals de jubelton, maar ook de BOR, mogelijk worden aangepast. De jubelton wordt namelijk als prijsopdrijvend gezien. Het demissionaire kabinet zal de begroting voor 2022 voorbereiden en indienen, maar groot vuurwerk wordt daarbij niet verwacht. Bereid je cliënt er wel goed op voor, zodat hij/zij snel kan acteren als dat nodig is. Een bedrijfsopvolging vergt goede voorbereiding, maar kan in de tijd naar voren worden gehaald. En waar moet je cliënt aan denken bij de versnelde uitvoering van een schenking voor de eigen woning?

Onder de huidige regeling kan een eigenwoningschenking worden verdeeld over drie jaar. De begiftigde moet de schenking dan wel uiterlijk op 31 december van het derde jaar hebben besteed. Mocht de regeling worden gewijzigd of ingetrokken, dan tasten we in het duister over de resterende mogelijkheden. In het beste geval wordt een eventuele intrekking aangekondigd. Maar ook dan moet je er rekening mee houden dat de schenking en besteding op relatief korte termijn moeten plaatsvinden. Voor de schenker betekent dit dat hij liquide moet zijn. Het geld moet liquide beschikbaar zijn, zodat het direct kan worden besteed of op een lening worden afgelost. De schenker dient zijn beleggingen op dit punt dus zo nodig tijdig te herschikken. Elke actieve belegger weet dat hoe meer tijd je hebt voor herschikking van je beleggingen, des te goedkoper dat herschikken kan zijn.

Bedrag besteden of aflossen?
De begiftigde zal zich er tijdig op moeten beraden of hij/zij het bedrag zal gaan besteden dan wel aflossen op een eigenwoninglening. Bestedingen vergen in de regel iets meer tijd. Is er al een bestaande eigenwoninglening tussen bijvoorbeeld de ouder en het kind? Dan is de situatie uiteraard veel simpeler. Schenken en aflossen kan tegelijkertijd plaatsvinden door een overeenkomst van kwijtschelding. Betreft het een lening van de bv van de ouder aan het kind? Ook dan kunnen schenking en aflossing gelijktijdig plaatsvinden zonder liquiditeiten – en wel door een overeenkomst van schenking, gevolgd door schuldovername.

Tip
Heb je cliënten die nog een eigenwoningschenking willen doen? Wijs hen dan op de noodzaak om dit eventueel te vervroegen en bespreek de voorbereidingen hiertoe.