Estate- en Financiële Planning

Hoe moet je omgaan met onverdeelde boedel en box 3?

De jaarlijks aangifteronde inkomstenbelasting gaat weer starten. Als je op peildatum 1 januari 2022 gerechtigd bent in een onverdeelde boedel, dan zul je de waarde hiervan moeten aangeven in box 3. Maar hoe moet je dat verwerken en hoe zit het met de erfbelasting die nog moet worden betaald? Spaargeld, overige bezittingen en schulden worden immers verschillend in de belastingheffing betrokken. Per vermogensbestanddeel moet je jouw aandeel daarin aangeven in box 3. Dus een aandeel in een ervenrekening geef je aan als banktegoed, maar een aandeel in bijvoorbeeld een verhuurde woning geef je aan bij overige onroerende zaken.

Dit was altijd al zo, maar veel mensen gaven het totale bedrag aan bij overige bezittingen. Voor de belastingheffing in box 3 had dat verder geen gevolgen. Maar nu maakt het wel degelijk uit of een boedel ook bank- en spaartegoeden omvat. Hoewel je belastingschulden niet als schuld in box 3 mag opnemen, geldt er een uitzondering voor de erfbelasting. Als er op de peildatum nog geen aanslag erfbelasting is opgelegd of de opgelegde aanslag is nog niet betaald, dan mag je de nog te betalen erfbelasting opnemen als schuld in box 3.

Let op

Voor schulden in box 3 geldt een drempel van € 3.200 (€ 6.400 voor fiscale partners).