Estate- en Financiële Planning

De Hazes Casus (deel 1)

In de media wordt gefocust op de vraag of Rachel al dan niet als erfgenaam kwalificeert. In het testament was een echtscheidingsclausule opgenomen. Nu er een echtscheiding aanhangig was bij de rechtbank, zou zij dus niet kwalificeren als erfgenaam. Maar betekent dit dat zij geen recht heeft op de intellectuele eigendomsrechten van André? De rechten zijn (grotendeels?) ondergebracht in een bv. Door het overlijden van André moest eerst de huwelijksgoederengemeenschap worden verdeeld, waaronder de bv. In de regel gaat men uit van een 50/50-verdeling van alles, maar dat hoeft dus niet.

Het is mogelijk om de huwelijksgoederengemeenschap anders te verdelen, mits de waarden maar 50/50 gedeeld worden. Dit zie je ook vaak gebeuren bij echtscheidingen: de ene partner krijgt de woning toebedeeld, de ander krijgt geldmiddelen tot zijn of haar beschikking. Wat zou er in de Hazes Casus gebeurd kunnen zijn? Uit de uitspraak van Rechtbank Midden Nederland naar aanleiding van het door Roxeanne ingestelde kort geding blijkt dat in de akte van verdeling van de huwelijksgoederen-gemeenschap alles, dus ook de nalatenschap van Hazes, is toebedeeld aan Rachel. Voor de overbedeling is een schuld ontstaan aan de erfgenamen. De media melden dat Rachel de hele erfenis mag houden en zich erfgenaam mag noemen, maar dat is juridisch gezien onjuist.

De kinderen en enig erfgenamen, André en Roxeanne, waren ten tijde van het overlijden minderjarig. Zij hebben niet de rechten geërfd, maar een vordering op hun moeder. De bv (en daarmee de rechten) is gewaardeerd naar de kennis en inzichten van toen. Maar…zij hadden een indirect belang bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, terwijl zij hiervoor nog handelingsonbekwaam waren. Vragen die nu voorliggen, zijn onder andere: wie heeft de belangen van de kinderen behartigd, was dit rechtsgeldig, was de verdeling van de huwelijksgemeenschap rechtsgeldig, was de waardering juist, is er rente over de vordering overeengekomen? Het laatste woord hierover is beslist nog niet gezegd.

Tip
Ga bij een overlijden en (gedeeltelijke) gemeenschappelijke boedel niet zomaar uit van een 50/50-verdeling van alle zaken in de huwelijksgoederengemeenschap. Een andere verdeling is ook toegestaan en daarmee kunnen enorme voordelen worden gerealiseerd. De Hazes Casus is een prachtig voorbeeld.

Belastingadviseur en trainer Estate planning Caroline Gerressen werkt voor Fiscount en adviseert op het gebied van estate planning en afwikkeling van nalatenschappen. Zij is bereikbaar via c.gerressen@fiscount.nl en 038-45 61 900.