Estate- en Financiële Planning

Al eens gehoord van Etoro?

 Etoro is een beleggingsplatform zoals zovele, waar je een beleggingsaccount kunt aanhouden en je beleggingsopdrachten kunt ingeven. Etoro heeft echter iets leuks. Als je het erg goed doet, word je benaderd met de vraag of andere beleggers je mogen volgen. Je wordt dan een zogenoemde ‘popular investor’. Wel moet je dan regelmatig wat posten en je krijgt dan ook een bepaalde vergoeding. Deze kan stevig oplopen, afhankelijk van je eigen score en van de mate waarin en de bedragen waarvoor mede-Etoro-cliënten jou gaan volgen. Allemaal erg leuk, maar de vraag is nu: welke fiscale gevolgen kunnen hieraan verbonden zijn voor de popular investor?

Ten eerste is relevant of alleen de vergoeding wordt belast in box 1. Er zijn goede aanwijzingen om aan te nemen dat in elk geval de vergoeding moet worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Er is immers sprake van arbeid. Men moet ten minste maandelijks een post van minimaal 100 woorden plaatsen, en aan nog wat voorwaarden voldoen. Uit de rechtspraak is bekend dat de factor arbeid niet hoog hoeft te zijn; soms is het schrijven van een enkele brief al voldoende.

Ten tweede zou men kunnen menen dat de werkzaamheden met betrekking tot het beleggen en het optreden als popular investor niet gescheiden kunnen worden beoordeeld. De investor besteedt waarschijnlijk veel tijd om zijn expertise op niveau te houden, en neemt op basis daarvan posities in. Zolang hij of zij popular investor blijft, is er blijkbaar een goed resultaat. Daardoor zou mogelijk niet alleen de vergoeding, maar ook het beleggingsresutaat (plus of min) als resultaat uit overige werkzaamheden (dan wel als winst) moeten worden belast of in aftrek toegelaten.

In de praktijk loopt dit niet zo’n vaart. Als een inspecteur een dergelijke activiteit als een bron aanmerkt, kan dat niet alleen in goede tijden. In de regel waagt een inspecteur zich daar niet snel aan. De laatste ontwikkelingen op de beurzen geven maar weer eens aan dat je het vooraf nooit zeker weet. Maar in deze casus zou je van mening kunnen verschillen over de vraag of er toch is voldaan aan de broneis ‘voordeel is objectief te verwachten’. Immers, er zijn wel erg veel volgers, de vergoeding is erg hoog en de beleggingsresultaten zijn over een langere duur positief, anders ben je zo ‘popular investor’ af. Als belastingplichtige zou ik dus niet gemakkelijk de stelling innemen dat het qua bron alles of niets is. Je zult maar een inspecteur treffen die de handschoen oppakt.

Tip
De vergoeding die je ontvangt als popular investor is belast als resultaat. Neem je de stelling in dat het dan ‘alles of niets’ is, calculeer dan in dat de inspecteur toch voor alles gaat.

Belastingadviseur en trainer Estate planning Erik Tops werkt voor Fiscount en adviseert op het gebied van estate planning en afwikkeling van nalatenschappen. Hij is bereikbaar via e.tops@fiscount.nl en 038-45 61 900