BTW

Woning geen ondernemingsvermogen vof – geen belast privégebruik

Woning geen ondernemingsvermogen vof – geen belast privégebruik

Een vof gebruikt sinds 2010 een deel van de woning van haar vennoten als werkruimte. De woning staat niet op de balans van de vof, maar zij heeft in de voorgaande jaren wel alle btw op de bouwkosten in aftrek gebracht. De vof meent dat zij de btw over het privégebruik door de vennoten ten onrechte heeft afgedragen. De inspecteur weigert de btw-teruggaaf. Ten onrechte, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Het privégebruik kan niet worden belast, omdat het pand niet tot het bedrijfsvermogen van de vof behoort. Alle btw op de bouwkosten is ten onrechte in aftrek gebracht. Er kan geen sprake zijn van belast privégebruik.

Het hof is het met de vennoten eens: hun situatie is vergelijkbaar met die in het arrest van de Hoge Raad van 30 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3175. Dit arrest betrof een echtpaar en hun dochter, die in maatschapsverband een champignonkwekerij exploiteerden. Het echtpaar liet een nieuwe woning bouwen. Toen deze werd opgeleverd, nam de maatschap een gedeelte als kantoorruimte gratis in gebruik. De maatschap claimde vervolgens aftrek van alle btw op de bouwkosten. Dat kon niet, oordeelde de Hoge Raad. Dat de maatschap een deel van de woning gebruikte voor bedrijfsdoeleinden, betekende nog niet dat de woning een investeringsgoed van de maatschap was dat tot haar ondernemingsvermogen behoorde. Voor het privégedeelte bestond geen aftrek van de btw die aan het echtpaar in rekening was gebracht. Slechts 10% van de btw op de bouwkosten was aftrekbaar in plaats van alle btw. Dit percentage zag op het gedeelte van de woning dat de maatschap zakelijk gebruikte. De woning was geen investeringsgoed van de maatschap, maar van het echtpaar. Aan hen was de woning ook opgeleverd en aan hen was ook de btw op de bouwkosten in rekening gebracht.

Het hof oordeelt in de onderhavige zaak ook dat door de volledige btw-aftrek niet geconcludeerd kan worden dat de woning in wezen tot het bedrijfsvermogen van de vof  is gaan behoren. Niet de vof maar de vennoten hebben de feitelijke beschikkingsmacht over de woning.

Wijziging met overgangsrecht

Sinds 1 januari 2011 is de volledige aftrek van btw op de aankoop of bouwkosten van een woon/werkpand niet meer mogelijk. Voor bestaande woon/werkpanden is per 1 januari 2011 een overgangsregeling getroffen. Op deze panden zijn de oude regels onveranderd van toepassing gebleven. De tot eind 2010 al genoten btw-aftrek op de aankoop of bouwkosten van het woon/werkpand blijft in stand. Bovendien moet ook ná 1 januari 2011 jaarlijks het feitelijk privégebruik worden aangegeven voor de nog resterende herzieningsperiode (uiterlijk tot en met 2019, uitgaande van een eerste ingebruikname in 2010).

Let op

Het btw-tarief voor dit werkelijk privégebruik bedraagt nu 21%. Dat jouw cliënt in het verleden aftrek heeft gehad tegen een btw-tarief van slechts 19%, doet daar niet aan af.