BTW

Toerekenen leegstand aan btw-heffing privégebruik vakantiewoning

Een man bezit een recreatiewoning op een vakantiepark. De woning is geëtiketteerd als ondernemingsvermogen voor de btw en wordt - conform de bedoeling van de man - zowel  aan derden verhuurd als ook privé gebruikt. Bij de berekening van de verschuldigde btw over het privégebruik van de woning rekent de man de periode van leegstand volledig toe aan de zakelijke bestemming (verhuur). Zo berekent hij het aandeel privégebruik op basis van de verhouding van het aantal dagen van het privégebruik (73) tot het totaalaantal dagen van het kalenderjaar (365). Ook meent hij dat het privégebruik belast is tegen het verlaagd tarief. Die uitgangspunten zijn onjuist, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden.

 

Het hof stelt vast dat de recreatiewoning bij leegstand zowel voor privégebruik als voor zakelijk gebruik ter beschikking staat aan de man. Daarbij is van belang dat uit de verhuur- en beheerovereenkomst blijkt dat de woning hem tijdens leegstand ter beschikking stond voor privédoeleinden. De woning is ook feitelijk gebruikt voor zakelijke (verhuur) én voor privédoeleinden. Nu de woning tijdens de periode van leegstand tevens voor privégebruik aan de man ter beschikking stond, oordeelt het hof dat de inspecteur de uitgaven gedurende die periode van leegstand terecht op evenredige wijze betrokken heeft in de maatstaf van heffing voor het privégebruik. Het aandeel privégebruik moet volgens de rechtbank in deze zaak dus worden berekend op basis van de verhouding van het aantal dagen feitelijk privégebruik tot het totaalaantal dagen van feitelijk gebruik (privé + zakelijk) van de recreatiewoning.

Btw-tarief 21%

De hof oordeelt verder dat de man 21% btw moet betalen over de kosten voor het privégebruik van de recreatiewoning. Het verlaagd tarief geldt voor het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension-, en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor korte duur verblijven. Dit tarief geldt in het geval dat de verhuurder de huurder tegen betaling gedurende een bepaalde periode het exclusieve recht van gebruik van het goed verleent. Het eigen gebruik door de eigenaar van de recreatiewoning voldoet niet aan deze criteria. Het verlaagd tarief is dan ook niet van toepassing.