BTW

Naheffing vooraftrek door ontbreken onderzoek bij facturen zonder btw-identificatienummer

Naheffing vooraftrek door ontbreken onderzoek bij facturen zonder btw-identificatienummer

Een bv heeft een bloemengroothandel. Driekwart van haar inkopen doet zij bij één leverancier. Daarvan ontvangt zij facturen, maar geen andere documenten, zoals inkooporders en transportpapieren. Ook ontbreekt op diverse facturen het btw-identificatienummer van de leverancier. Die blijkt de gefactureerde btw niet te hebben afgedragen. Onder deze omstandigheden heeft de inspecteur terecht de afgetrokken btw nageheven, oordeelt Rechtbank Noord-Holland. De bv maakt niet aannemelijk dat reële goederenleveringen hebben plaatsgevonden. Zij had ook nader onderzoek moeten doen naar de leverancier, zodra zij vaststelde dat er op diverse facturen geen btw-identificatienummer stond.

De rechtbank stelt vast dat hier sprake is van btw-fraude. Als de bv hiervan weet of behoorde te weten, kan de aftrek van voorbelasting worden geweigerd. Nu het btw-identificatienummer ontbrak op de facturen van de grootste leverancier van de bv, had de bv onderzoek moeten doen naar deze leverancier. Door dit na te laten, heeft zij onzorgvuldig gehandeld en heeft zij het risico aanvaard van deelname aan btw-fraude. In dat geval is de geclaimde btw-aftrek terecht nageheven.