BTW

Meer btw-aftrek nieuwbouwwoning door plaatsing zonnepanelen

Meer btw-aftrek nieuwbouwwoning door plaatsing zonnepanelen

Een man laat een nieuwbouwwoning bouwen. Op het dak van de woning laat hij geïntegreerde zonnepanelen plaatsen. Hij verschilt met de inspecteur van mening over de btw-aftrek van de voorbelasting. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat de man btw-ondernemer is in verband met de energielevering aan het energiebedrijf. Daarom kan de man ook btw-aftrek claimen over een deel van de btw op de bouwkosten van de nieuwbouwwoning. De woning heeft namelijk mede een zakelijke functie omdat een deel van het dak voor belaste activiteiten wordt gebruikt. De omvang van de btw-aftrek wordt bepaald door de verhouding zakelijk versus privégebruik van de woning.

De verhouding zakelijk versus privégebruik wordt berekend op basis van het aantal vierkante meters van het dak dat voor belaste prestaties wordt gebruikt. De rechtbank acht dit een redelijke benadering van het werkelijk gebruik.