BTW

FE is wederverkoper : margeregeling bij incidentele aankoop jacht

Een fiscale eenheid (FE) exploiteert bunkerschepen voor de binnenvaart. Zij koopt incidenteel een motorjacht onder toepassing van de margeregeling. Zij is van plan om het jacht met winst door te verkopen, maar door verborgen gebreken ziet zij daarvan af. Het jacht wordt verkocht aan de dga van de FE. De inspecteur vindt dat de margeregeling niet kan worden toegepast, omdat de FE niet als wederverkoper kan worden beschouwd. Hof Den Bosch is het daar niet mee eens. De incidentele aan- en verkoop van het jacht is een economische activiteit die in het verlengde ligt van de normale bedrijfsuitoefening van de FE.  De margeregeling kan dan op deze incidentele wederverkoop worden toegepast.