BTW

Einde overgangsregeling btw-aftrek woon/werkpanden

Eind 2019 eindigt de overgangsregeling voor de btw-aftrek van eind 2010 al bestaande of aangekochte woon/werkpanden. Deze regeling werd getroffen in verband met het vervallen van de volledige aftrek van btw op de aankoop of bouwkosten van een woon/werkpand per 1 januari 2011. Onder de overgangsregeling bleven de oude regels van toepassing op de genoemde woon/werkpanden: de tot eind 2010 al genoten btw-aftrek op de aankoop of bouwkosten van het woon/werkpand bleef in stand. Ook moest ná 1 januari 2011 jaarlijks het feitelijk privégebruik worden aangegeven voor de nog resterende herzieningsperiode.

In beginsel is dit dus het laatste jaar waarin je de oude regels nog kunt toepassen. Volgens de oude regels van vóór 2011 moest de volledig afgetrokken btw worden gecorrigeerd, indien en voor zover er sprake was van privégebruik van het woon/werkpand. Gedurende een periode van tien jaar (inclusief het jaar waarin het woon/werkpand in gebruik is genomen) werd hierbij rekening gehouden met zowel opwaartse als neerwaartse wijzigingen in de verhouding privé/zakelijk gebruik van het pand. De herzieningstermijn van de eind 2010 bestaande of aangekochte woon/werkpanden eindigt dus uiterlijk in 2019, uitgaande van een eerste ingebruikname in 2010.

Tip

Het btw-tarief voor dit werkelijk privégebruik bedraagt nu 21%. Het feit dat je cliënt in het verleden aftrek heeft gehad tegen een btw-tarief van slechts 19%, doet daar niet aan af.