BTW

Contract niet nodig voor btw-ondernemerschap

Contract niet nodig voor btw-ondernemerschap

Een belastingadviseur is lid en medebestuurder van twee coöperaties. De coöperaties zijn btw-ondernemers die contracten sluiten met hun klanten voor werkzaamheden die de belastingadviseur onder meer uitvoert. Hij ontvangt hiervoor vergoedingen van de coöperaties. Het hof heeft geoordeeld dat de belastingadviseur geen btw-ondernemer is, omdat hij geen contractuele relatie heeft met de klanten van de coöperaties. Hij verricht de werkzaamheden daardoor niet voor eigen rekening en risico. De Hoge Raad oordeelt echter dat de belastingadviseur geen contract hoeft te sluiten met de klanten van de coöperaties, om als btw-ondernemer te worden aangemerkt.