BTW

Beschikking geeft geen absolute zekerheid over bestaan fiscale eenheid

Een bv verleent zorgondersteunende en facilitaire diensten. Een ziekenhuis houdt (middellijk) 51% van haar aandelen. Aan de bv en het ziekenhuis wordt in 2008 op verzoek een beschikking fiscale eenheid (FE) afgegeven. In 2012 neemt de inspecteur naar aanleiding van aanvullende informatie het standpunt in dat de bv en het ziekenhuis nooit hebben voldaan aan de voorwaarden voor een FE. De bv krijgt daarom een btw-naheffingsaanslag opgelegd. Terecht, oordeelt Hof Den Bosch. Uit de Zesde Btw-richtlijn volgt namelijk dat het doorslaggevend is of er wordt voldaan aan de materiële voorwaarden voor een FE.

Volgens het hof mag het aanmerken van meerdere ondernemers als een fiscale eenheid niet afhangen van de wil van de belastingplichtigen en/of de wil van de inspecteur. Het voldoen aan de materiële voorwaarden is hiervoor doorslaggevend. De bv kan dan ook geen zekerheid en/of vertrouwen ontlenen aan de beschikking. De beschikking biedt slechts de zekerheid dat de bv op de voet van artikel 43 Invorderingswet 1990 eventueel hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de btw die was verschuldigd door de fiscale eenheid.