BTW

Beroep op Champignonkwekerij-arrest faalt - btw over privégebruik woning

Beroep op Champignonkwekerij-arrest faalt - btw over privégebruik woning

Twee vennoten van een vof laten in 2009 een woning bouwen, die in 2010 in gebruik wordt genomen. De vof trekt alle btw op de bouwkosten af. De vennoten menen dat het privégebruik van de woning niet belast is, omdat het privédeel van de woning niet tot het ondernemingsvermogen behoort. Zij verwijzen hiervoor naar het Champignonkwekerij-arrest. De rechtbank is het met de inspecteur eens dat dit arrest ziet op een andere situatie. De vof heeft bovendien de btw op de bouwkosten van de woning volledig afgetrokken. Daardoor moet de woning voor de btw-heffing tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Het privégebruik is terecht belast.

De vennoten beroepen zich op het Champignonkwekerij-arrest van de Hoge Raad van 30 oktober 2015. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat de woning in het verleden ten onrechte zakelijk is geëtiketteerd, waardoor er destijds dus ten onrechte aftrek is genoten. Daarom was er geen grondslag voor btw-heffing over het privégebruik van de woning. De vennoten menen dat hun situatie gelijk is aan de situatie in dat arrest.

De rechtbank ziet dit anders en oordeelt dat de situatie van de vennoten niet gelijk is aan die in het Champignonkwekerij-arrest. In dit arrest was namelijk sprake van een maatschap met drie maten, die gebruikmaakte van een pand dat slechts eigendom was van twee van hen. In die situatie heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de maatschap van drie maten het goed niet zowel privé als zakelijk gebruikt, waardoor er dus ook geen recht bestaat op aftrek van voorbelasting. In de onderhavige zaak zijn de vennoten die het privédeel gebruiken ook de investeerders in de woning.

Vermogensetikettering btw

De rechtbank oordeelt verder dat de keuze van de vennoten om de btw op de bouwkosten van de woning volledig in aftrek te brengen, in deze situatie betekent dat zij de woning tot het btw-ondernemingsvermogen hebben gerekend. Hierbij is het niet van belang dat:

  • de vennoten geen vergoeding hebben ontvangen voor het privégebruik; en
  • de woning voor de inkomstenbelasting tot het privévermogen wordt gerekend.