Arbeid en Recht

Let op impact aanzegverplichting onder de WAB

Veel kantoren hebben in hun model tijdelijke arbeidsovereenkomst opgenomen dat het dienstverband niet zal worden voortgezet. Hiermee wordt tijdig voldaan aan de aanzegverplichting. Wat de werkgever wellicht nog niet weet, is dat hij hiermee het initiatief voor niet-verlenging naar zich toehaalt, waardoor hij steeds transitievergoeding verschuldigd zal zijn. Oók als hij een maand van tevoren aangeeft toch te willen verlengen, en de medewerker van deze verlenging geen gebruik maakt, omdat hij na de einddatum elders in dienst treedt. De medewerker kon in dat geval immers niet weten dat er toch sprake zou zijn van verlenging en heeft daarnaar gehandeld.

Tip

Geef dit signaal aan werkgevers af. Zo kan de werkgever nooit worden verweten dat hij/zij de betreffende werknemers onwetend heeft gehouden. Wil de werkgever toch graag de aanzegging in de arbeidsovereenkomst opgenomen houden? Leg dit dan vast.