Arbeid en Recht

Een (nieuwe) bom onder het uitzendbeding

Een (nieuwe) bom onder het uitzendbeding

De kantonrechter Midden-Nederland legt een (nieuwe) bom onder het uitzendbeding. Een uitzendbeding, waarbij de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de inlener de opdracht beëindigt, is echter niet rechtsgeldig indien daarin is bepaald dat de uitzendovereenkomst eindigt wanneer de werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid de bedongen arbeid niet langer kan verrichten. De kantonrechter heeft bevestigd dat dit ook niet bij wijze van ontbindende voorwaarde kan gelden. Dit gaat ook op voor het uitzendbeding, zoals dit is opgenomen in de ABU-cao.

Een uitzendbeding of een bepaling in de cao is dus niet rechtsgeldig voor zover daarin is bepaald dat de uitzendovereenkomst eindigt doordat de werknemer de bedongen arbeid als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet meer kan verrichten. Het formuleren van een uitzendbeding luistert dus nauw. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met onze adviseur arbeidsrecht Melanie Hermes, m.hermes@fiscount.nl.