Arbeid en Recht

Controleer het loon voor de 30%-regeling

Controleer het loon voor de 30%-regeling

Het loon van een werknemer die gebruikmaakt van de 30%-regeling moet voldoen aan de loonnorm. Wordt daar niet meer aan voldaan, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari en mag je de regeling niet meer toepassen. Het fiscale loon moet in 2020 meer bedragen dan € 38.347. Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een in het wetenschappelijk onderwijs behaalde Nederlandse mastergraad – of een hieraan gelijkwaardige buitenlandse graad – moet het loon meer bedragen dan € 29.149. Maar wat te doen als je constateert dat een werknemer een fiscaal loon heeft genoten dat lager is dan de loonnorm?

 

In dat geval kun je de te hoge 30%-vergoeding corrigeren met een correctiebericht, waardoor het loon weer boven de norm komt. Wat is de norm in 2021? Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen, moet de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikken. Voor het aannemelijk maken van die specifieke deskundigheid geldt een loonnorm, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor 2021 is de norm vastgesteld op € 38.961. Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een in het wetenschappelijk onderwijs behaalde Nederlandse mastergraad – of een hieraan gelijkwaardige buitenlandse graad – moet het loon meer bedragen dan € 29.616.