Arbeid en Recht

Aanzegvergoeding wordt berekend over kalenderdagen

Een werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van een contract voor bepaalde tijd informeren over de verlenging of beëindiging van deze overeenkomst. Dit is de aanzegverplichting. Wordt de aanzegging niet of niet tijdig gedaan? Dan is de werkgever een aanzegvergoeding van maximaal één maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. De rechtbank heeft bevestigd dat op grond van artikel 2 van het ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’ deze vergoeding per kalenderdag moet worden berekend – niet per werkdag. De werkgever was in dit geval 19 dagen te laat en moet 19/31 x € 4.000,00 = € 2.451,61 betalen.