Agro-actualiteiten

Landelijke landbouwnormen 2020 beschikbaar

De landbouwnormen voor 2020 zijn beschikbaar. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gelden de normen voor het kalenderjaar 2020 én voor een gebroken boekjaar dat begint in 2020 en eindigt in 2021. In uitzonderlijke gevallen mag je afwijken van de landbouwnormen, mits je in de aangifte gemotiveerd aangeeft waarom. De Belastingdienst wijst veel afwijkingen af, maar bijzondere omstandigheden (zoals ziektes en plagen) worden wel geaccepteerd. Bij eigen verbruik en privégebruik is er geen sprake van normen, maar van richtbedragen. U mag daarvan afwijken als u aannemelijk kunt maken waarom u deze niet toepast (tegenbewijsregeling).