Accountancy

UBO-register (2) – verplichtingen voor intermediairs

UBO-register (2) – verplichtingen voor intermediairs

De UBO-registratieplicht geldt voor veel van je cliënten en betekent registratie van nog meer persoonlijke gegevens. Wat voor jou als kantoor belangrijk is: er komt ook een passieve terugmeldplicht voor intermediairs (instellingen die onder de Wwft vallen). Op het moment dat je het register bekijkt en onjuistheden constateert, zul je deze moeten melden bij de KvK. Doe je dit niet, dan pleeg je een economisch delict. De UBO-registratieplicht geldt voor veel soorten organisaties: bv’s, vof’s, maatschappen, stichtingen, verenigingen, etc. Dus let op: ook de tennisvereniging om de hoek.

Als je via een trust betrokken bent bij een organisatie, dan ben je altijd een UBO. Eenmanszaken (en bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren en kerkgenootschappen) zijn vrijgesteld van registratieplicht, omdat bij de eenmanszaak al duidelijk is wie de UBO is. Sommige informatie wordt daarmee ook weer openbaar voor derden (namen, geboortemaand en jaar en procentueel belang in de organisatie > 25% / 25%-50% / 50%-75% /> 75%). Volgens de Rijksoverheid wordt hier de privacy niet mee geschonden. Je kunt hier wel vragen van cliënten over verwachten.