Accountancy

Strakke planning productieverantwoordingen WMO en Jeugdwet

Zorginstellingen die contract(en) met gemeente(n) hebben inzake de Jeugdwet en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moeten zich weer op gaan maken voor alle verantwoordingsverplichtingen die hieruit voortvloeien. De productieverantwoordingen moeten vaak voor 1 maart aanstaande al worden aangeleverd bij de gemeente(n). Jouw cliënt zal hiervoor gegevens uit zijn financiële informatie moeten hebben. Die informatie moet dus tijdig ‘bij’ zijn. Misschien maak je de benodigde overzichten ook wel samen met je cliënt. De datum van 1 maart komt nu rap naderbij en dat maakt een strakke planning wenselijk!

Zorginstellingen die te maken hebben met de Jeugdwet en de WMO, moeten in veel gevallen naast een jaarrekening ook een productieverantwoording opstellen. Volgens het landelijk controleprotocol geldt dit bij een omzet vanaf €125.000 per jaar in een zorgcategorie. Een gemeente kan daar natuurlijk van afwijken, door andere grenzen te stellen. Als administratief dienstverlener kun je je hierop voorbereiden door bij de verwerking van de omzet in de boekhouding al een goede scheiding en toelichting op te nemen per zorgsoort. Ook kun je ervoor kiezen om per gemeente, of zelfs per cliënt, een kostenplaats in te delen. Selecties zijn in de boekhouding dan eenvoudig te maken, waardoor snel inzichtelijk is of je cliënt de grenzen overschrijdt. Ook kun je zo zien welke verantwoordingen je cliënt moet inleveren en welke stukken daarbij horen.

 

Accountantsverklaring

Let er ook op of er bij de productieverantwoording een controleverklaring van een accountant nodig is. Dit hangt onder meer af van de relevante omzet. Verzorg je de controleverklaring niet zelf? Stem de betreffende opdracht dan tijdig af met het accountantskantoor dat dit zal gaan uitvoeren. (Kun je geen geschikt kantoor vinden hiervoor, dan kun je ook bij Fiscount Assurance terecht.) Een accountantsverklaring bij de productieverantwoording moet meestal voor 1 april bij de gemeente worden ingediend.