Accountancy

Nooit meer verwerker

Nooit meer verwerker

Op de klemmende vraag of we nu nog mogen blijven e-mailen, bevatten de nieuwe Richtsnoeren AVG (NBA, Novak, NOB, RB, Nirpa) nog steeds geen antwoord. Maar het is wel nieuw – en ook zeer opvallend – dat dienstverleners zoals accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren bij de diensten salarisverwerking en het voeren van financiële administraties meestal ook optreden als kwaliteitsbewaker. Daarom zou de dienstverlener voor deze diensten verwerkersverantwoordelijke zijn en geen verwerker. Wat betekent dit in de praktijk?

De ‘kale’ uitvoering van voornoemde diensten (het boeken zelf, de salarisberekeningen) wordt volgens de Richtsnoeren door dienstverleners meestal aangevuld met zaken als beoordelende – en waar nodig corrigerende – werkzaamheden. Het gaat dan onder meer over adviezen met betrekking tot de inrichting van de (salaris)administratie, het toetsen aan regelgeving, etc. De dienstverlener heeft dan een subjectieve, inhoudelijke rol bij het bepalen van wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Om die reden is de dienstverlener verwerkingsverantwoordelijke voor die gegevens.

 

Verwerkersovereenkomsten vervallen

In deze gevallen is de belangrijke praktische consequentie dat de dienstverlener de cliënt alleen via een privacyverklaring hoeft te informeren over de wijze waarop hij omgaat met de persoonsgegevens van de cliënt. Er hoeft tussen de cliënt en de dienstverlener geen verwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. Aangezien vrijwel alle andere diensten van accountancydienstverleners sowieso niet zijn aan te merken als verwerkersactiviteit, lijkt de noodzaak voor accountants (en vergelijkbare intermediairs) om bezig te zijn met verwerkersovereenkomsten, helemaal te vervallen!

 

Let op

Uiteraard moet de intermediair dit nog wel regelen met de (sub)verwerker(s) die hij of zij zélf inschakelt, zoals online boekhoudpakketten.

 

Meer info nodig? Ga naar de Fiscount-cursus Update Wwft & AVG op 12 november a.s. tijdens de PE à la Carte-midweek in De Buunderkamp in Wolfheze!