Fiscontact Tijd dringt voor voldoen aan UBO-verplichting

Tijd dringt voor voldoen aan UBO-verplichting

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Bestaande vennootschappen kregen 18 maanden de tijd om de gegevens van hun UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) te laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Op 27 maart 2022 eindigt die termijn. U bent een UBO als u meer dan 25% eigenaar bent van een bv. Maar u moet ook aan deze registratieplicht voldoen als u bestuurder/UBO bent in een nv, stichting of vereniging of in een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatie of anbi. Eenmanszaken zijn uitgezonderd. Sommige geregistreerde gegevens zijn publiekelijk toegankelijk. Deze gegevens kunnen op naam van uw  onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op uw eigen naam. Andere gegevens kunnen alleen worden ingezien door bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU).

Tip
Voldoe tijdig aan uw registratieplicht en voorkom een boete.