Uitgave klantcommunicatie FiscContact: 'Meer loonbelasting inhouden voor werknemers uit het buitenland'

Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst hebben, moeten met ingang van 2019 vaststellen waar deze werknemers wonen om te zorgen voor een juiste loonverwerking. Als deze werknemers namelijk niet in Nederland wonen, hebben zij in beginsel geen recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij krijgen dan dus minder nettoloon. Met dit FiscContact informeer je werkgevers over deze wijziging en de gevolgen daarvan voor henzelf en hun buitenlandse werknemers.

Meer informatie?

Suzan Lommers

Suzan Lommers
relatiebeheerder

06 - 825 08 392
s.lommers@fiscount.nl
Paul Böhmer

Paul Böhmer
relatiebeheerder

06 - 317 91 012
p.bohmer@fiscount.nl