Uitgave klantcommunicatie FiscContact: Eigenrisicodragen of publiek bestel?

Jaarlijks vragen werkgevers zich in september af: moet ik voor het volgende jaar wel of niet eigenrisicodrager worden of blijven voor de uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) en/of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Of is terugkeer naar ‒ of blijven bij ‒ het UWV voordeliger? Naast een vergelijking tussen de publieke en private premies voor 2019 zijn ook andere afwegingen van belang voor deze keuze.

Meer informatie?

Suzan Lommers

Suzan Lommers
relatiebeheerder

06 - 825 08 392
s.lommers@fiscount.nl
Paul Böhmer

Paul Böhmer
relatiebeheerder

06 - 317 91 012
p.bohmer@fiscount.nl