Uitgave klantcommunicatie FiscContact: Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Met deze cliëntenbrief attendeer je jouw cliënten op het steeds groter wordende belang van de WOZ-beschikking en adviseer jij ze of bezwaar maken nodig is.

Binnenkort ontvangen jouw cliënten weer de jaarlijkse WOZ-beschikkingen. Een goed moment om hen te attenderen op het steeds groter wordende belang van de WOZ-beschikking. Naast voor de gemeentelijke heffingen, is de WOZ-beschikking immers ook van belang voor andere belastingen, denk aan de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Wordt niet binnen 6 weken bezwaar aangetekend bij de gemeente, dan staat de waarde ook vast voor de andere belastingen!

Met deze cliëntenbrief attendeer je jouw cliënten hierop en adviseer jij ze of bezwaar maken nodig is.

Meer informatie?

Suzan Lommers

Suzan Lommers
relatiebeheerder

06 - 825 08 392
s.lommers@fiscount.nl
Paul Böhmer

Paul Böhmer
relatiebeheerder

06 - 317 91 012
p.bohmer@fiscount.nl