Uitgave klantcommunicatie FiscContact: Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Binnenkort ontvangen jouw cliënten weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Een goed moment om hen te attenderen op het steeds groter wordende belang van deze beschikking. Naast voor de gemeentelijke heffingen, is de WOZ-beschikking immers ook van belang voor andere belastingen, denk aan de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Wordt niet binnen 6 weken bezwaar aangetekend bij de gemeente, dan staat de waarde ook vast voor deze andere belastingen!

Met het FiscContact ‘Bezwaar maken tegen de WOZ-Beschikking?’ attendeer jij jouw cliënten hierop en adviseer jij ze of bezwaar maken zinvol is. Dit FiscContact is beschikbaar sinds 6 februari 2020.

Meer informatie?

Suzan Lommers

Suzan Lommers
relatiebeheerder

06 - 825 08 392
s.lommers@fiscount.nl
Paul Böhmer

Paul Böhmer
relatiebeheerder

06 - 317 91 012
p.bohmer@fiscount.nl