Uitgave klantcommunicatie FiscContact ‘Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking’

Binnenkort ontvangen jouw cliënten weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Een goed moment om hen te attenderen op het steeds groter wordende belang van deze beschikking. De WOZ-beschikking is immers – naast voor de gemeentelijke heffingen – ook van belang voor andere belastingen, denk aan de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Wordt niet binnen 6 weken bezwaar aangetekend bij de gemeente, dan staat de waarde ook vast voor de andere belastingen! Met het FiscContact ‘Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?’ attendeer je jouw cliënten hierop en geef je aan wat zij kunnen doen.

Meer Informatie?

Suzan Lommers

Suzan Lommers
relatiebeheerder

06 - 825 08 392
s.lommers@fiscount.nl
Paul Böhmer

Paul Böhmer
relatiebeheerder

06 - 317 91 012
p.bohmer@fiscount.nl