Rekenmodel NOW

Het rekenmodel NOW: hoe en wat?

Deze rekenmodellen kun je gebruiken voor het berekenen van het voorschot en de te verwachten definitieve subsidie in het kader van de NOW regeling. De rekenmodellen zijn eenvoudig zelf in te vullen. Het is wel belangrijk de juiste cijfers bij de hand te hebben, om zo een zo snel en accuraat mogelijk resultaat te verkrijgen.

Er is zowel een rekenmodel voor de NOW 1.0 als voor de NOW 2.0.

Aanvragen van NOW 1.0 is niet meer mogelijk, maar je kunt het model uiteraard nog wel gebruiken voor het berekenen van de definitieve vaststelling.

De rekenmodellen zijn te downloaden via de Fiscount Modellenbank, of via onderstaande knop.

Download het rekenmodel NOW 1.0

Download het rekenmodel NOW 2.0

Wat is de NOW-regeling?

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies. Het omzetverlies moet minstens 20% bedragen om in aanmerking te komen voor de regeling. Bedrijven die aan deze eis voldoen, kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Met dit voorschot kunnen bedrijven namelijk werknemers door blijven betalen. Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft Fiscount de rekenmodellen NOW ontwikkeld.

Waarom heeft Fiscount een rekenmodel NOW gemaakt?

Onze adviseurs krijgen veel vragen over de NOW en hoe de berekening tot stand komt. Daarom hebben we een rekenmodel gemaakt waarmee op basis van de ingevulde gegevens gekeken kan worden wat het voorschot en de definitieve subsidie is in het kader van de NOW.

Welke hulpmiddelen biedt Fiscount naast het Rekenmodel NOW aan?

Fiscount heeft een stroomschema ‘Aanvraag inkomensaanvulling TOZO’ ontwikkeld. Verder is er een stroomschema ‘Aanvraag lening vanuit TOZO’ beschikbaar. Daarnaast is er een model ‘Aanvulling arbeidsovereenkomst verlaging loon en notulen AV’ gemaakt. Met dit modelcontract kunt u het gebruikelijk loon in verband met de Coronacrisis in 2020 verlagen. Ten slotte, hebben we een modelverzoek ‘Bijzonder uitstel van betaling’ opgenomen in de Modellenbank.

Al deze modellen zijn terug te vinden in de Fiscount Modellenbank.

Een toelichting op deze regelingen kun je vinden in onze FisContacten.

Naar de Modellenbank