Corona items

Wijzigingen NOW; Kamerbrief Koolmees

Op 31 mei jl. heeft minister Koolmees per kamerbrief versoepelingen aangekondigd. Deze versoepelingen hebben met name betrekking op de NOW-3 en NOW- 4 aanvragen. NOW-1 en NOW-2 zijn immers al deels vastgesteld waardoor een versoepeling in deze tranches tot rechtsongelijkheid zou leiden.

Voor de derdenverklaring wordt het drempelbedrag verhoogd naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Tevens hoeven er, als de administratie van de aanvrager al door een deskundige derde wordt gevoerd, ten aanzien van die aanvraag minder werkzaamheden door die deskundige derde te worden uitgevoerd.

Daarnaast geven de versoepelingen aan dat de accountantswerkzaamheden (controle) van de aanvragen NOW-3 en NOW-4 als één opdracht kunnen worden uitgevoerd.
Ook komen er versoepelingen met betrekking tot de praktische toepassing van de accountancystandaarden 3900N en 4415N welke ook een oplossing moeten bieden voor de complexiteit van de aanvraag op entiteitsniveau.

Let op!
De minister verwacht grote besparingen in de administratieve lasten van de NOW opdrachten. Het is echter nog maar de vraag of deze ook verwezenlijkt kunnen worden.