Corona items

Verlenging Tozo en TONK

Het kabinet stelt voor om ook de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal. De focus komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Hiervoor wordt in de Tozo een aanvullende informatieplicht opgenomen. Hierdoor kunnen gemeenten een beter beeld krijgen van de ondernemers die eventueel nog extra ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst en de aanpak van schulden.

Langer  en later Tozo-lening terugbetalen
De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden, waarbij 2% rente in rekening wordt gebracht vanaf het moment van terugbetaling.

Meer ruchtbaarheid geven aan TONK
De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd. Aanleiding is het feit dat de TONK tot nu toe veel minder wordt gebruikt dan was verwacht.