Corona items

Verlengde Financieringsmogelijkheden

In de eerder besproken Kamerbrief van
27 mei 2021 heeft het kabinet de volgende garantie-/financieringsregelingen verlengd tot en met 31 december 2021:

  • Klein Krediet Corona (KKC)
  • Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C)
  • GO-C-regeling
  • Overbruggingskredieten via Credits