Corona items

Uitbraak coronavirus verlengt redelijke termijn

Uitbraak coronavirus verlengt redelijke termijn

Een man maakt bezwaar tegen de WOZ-beschikking 2018. De gemeente doet 1 jaar later uitspraak op bezwaar, maar honoreert het bezwaar niet. De man gaat daarom in beroep bij de rechtbank en verzoekt tevens om een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank oordeelt dat de redelijke termijn normaliter 2 jaar is. Daarvan mag de behandeling van het bezwaar ten hoogste een halfjaar duren en de behandeling van het beroep anderhalf jaar. De uitbraak van het coronavirus is echter een bijzondere omstandigheid die de redelijke termijn verlengt.

Bij de rechtbank hebben door de uitbraak van het coronavirus geen belastingzittingen plaatsgevonden tussen medio maart en september 2020. De termijnoverschrijding bedraagt ruim elf maanden en moet volgens de rechtbank daarom volledig worden toegerekend aan de bezwaarfase. De gemeente heeft een halfjaar te laat uitspraak gedaan. Uitgaande van € 500 per halfjaar, heeft de man dus recht op een schadevergoeding van € 500.