Corona items

TVL ook accountantsrapport nodig?

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021, is in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.
De derdenverklaring heeft betrekking op de ondernemingen die tussen 16 maart 2020 en
30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister, en geldt bij aanvraagbedragen boven de € 25.000. Het accountantsproduct heeft betrekking op die situaties dat de aanvraag TVL hoger is dan € 125.000.

Accountantsproduct
Hoe dit accountantsproduct er exact uit komt te zien en wanneer een rapport van de accountant moet worden toegevoegd is nog onduidelijk. De site van het RVO spreekt van zowel een accountantsproduct bij aanvraag als van een accountantsproduct bij vaststelling van de TVL. Ten aanzien van de uit te voeren opdrachten wordt verwezen naar de standaarden 4400N een 4416N. Standaard 4400N zou gebruikt moeten worden bij elke aanvraag boven de € 125.000 en bij de vaststelling van aanvragen van controleplichtige ondernemingen. Standaard 4416N zou gebruikt moeten worden bij aanvragen van niet-controleplichtige ondernemingen.

Let op!
Zonder accountantsproduct kan de aanvraag voor een voorschot dus niet worden ingediend. Het is de bedoeling dat het protocol bij deze producten half juli beschikbaar komt.