Corona items

Toch nog nadere verlenging bijzonder uitstel belastingen tot eind september

Aanvankelijk besloot het kabinet de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten. De Tweede Kamer heeft echter middels een motie bij het kabinet aangedrongen op nadere verlenging met één kwartaal. Het kabinet geeft hier gehoor aan en heeft het bijzondere uitstel dus verlengd tot
1 oktober 2021. Met ingang van die datum moet dan weer aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen worden voldaan. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 oktober 2021 tijdig moet worden voldaan. Verder komt er géén generieke kwijtschelding van belastingschulden!

Betalingsregeling verder versoepeld
Om ondernemers een adempauze te geven op het moment dat de economie van het slot gaat, is de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaar opgeschoven, dus naar 1 oktober 2022. Bovendien is de aflossingstermijn van oorspronkelijk 36 maanden verlengd naar 60 maanden. Dus de laatste aflossing hoeft pas in 2027 plaats te vinden. Eerder afbetalen mag. Belangrijk! Als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen wordt voldaan!

Let op!
Tot 1 oktober 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 oktober 2021.

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend, maar nog nooit verlengd – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – vóór 1 oktober a.s. alsnog om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Snel schuldenoverzicht van de Belastingdienst
Je kunt als intermediair snel inzicht krijgen in de schuldpositie van je klanten/ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling:

  1. Via de bestellijn van de Belastingdienst: 0800 – 0230107 (onder optie 6).
  2. Per e-mail naar schuldoverzicht_bijzonder_uitstel@belastingdienst.nl Via deze methode kunnen in één mail vijf of meer schuldenoverzichten worden opgevraagd. In een bijlage vermeld je het BSN/RSIN en de naam van je klant of zijn/haar onderneming.

Vraag je het schuldenoverzicht op via een van deze twee nieuwe mogelijkheden, dan wordt het overzicht binnen 10 werkdagen naar het adres van de ondernemer gestuurd.
De bestaande opvraagmogelijkheden, via de BelastingTelefoon of de Helpdesk Intermediairs, kunnen ook nog steeds worden benut voor het aanvragen van een schuldenoverzicht. Als de ondernemer het schuldenoverzicht binnen twee werkdagen wil ontvangen in de Berichtenbox, kan dit worden besteld via deze bestaande opvraagmogelijkheden. Een schuldenoverzicht van RSIN wordt alleen per post verzonden.