Corona items

Overige voorwaarden NOW-4 blijven ongewijzigd

De overige (ongewijzigde) voorwaarden voor de NOW-4 zijn onder andere:

  • Werkgevers kunnen een tegemoetkoming aanvragen als zij over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebben.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Is tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de
  • 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in  februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft de werkgever een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • In geval van een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin de werkgever NOW ontvangt, heeft hij ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet hij dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.