Corona items

NOW; antwoord op Kamervragen over afwijzing bezwaren

Op 28 mei jl. heeft minister Koolmees per kamerbrief antwoord gegeven op kamervragen die waren gesteld over het veelvuldig afwijzen van bezwaren op de vaststelling van de NOW. In deze kamerbrief noemt de minister een aantal (niet-limitatieve) bezwaargronden die zouden moeten leiden tot het toekennen van het bezwaar.

Bezwaargronden
Eén van deze bezwaargronden is bijvoorbeeld het opschonen van de loonsom in de referentieperiode. Regelmatig komt het voor dat deze loonsom te hoog wordt weergegeven, bijvoorbeeld omdat bonussen en/of overuren over 2019 in deze periode zijn verloond. Ook het samenstellen van loonheffingsnummers (bij overgang van rechtsvorm of fusie, splitsing of overname) wordt aangeduid als een geldige bezwaargrond.
Tevens kunnen overige situaties - die aangemerkt kunnen worden als opvolgend werkgeverschap - leiden tot honorering van het bezwaar.

Let op!
Er kan over de toekenning van het bezwaar vooraf geen zekerheid worden gegeven omdat iedere casus uniek is. In een bezwaarfase dient elke casus steeds individueel beoordeeld te worden. Het feit dat in de brief de term ‘niet-limitatief’ wordt genoemd, opent wel de deur naar meer mogelijkheden voor bezwaar.