Corona items

Is de coronacrisis een grond voor overmacht?

Is de coronacrisis een grond voor overmacht?

Kan de coronacrisis een beroep op overmacht rechtvaardigen? De rechter neemt dit niet snel aan. Toch kunnen overheidsmaatregelen er wel degelijk de oorzaak van zijn dat er niet kan worden gepresteerd. In dat geval kan geen nakoming van de verplichting worden verlangd en evenmin kan er schadevergoeding worden gevorderd. Maar partijen hebben natuurlijk geen rekening gehouden met de impact van deze crisis. In die zin kan er gesproken worden van onvoorziene omstandigheden, die wijziging (of zelfs gedeeltelijke of gehele ontbinding) van de overeenkomst rechtvaardigen. Wat is wijsheid?

In de huidige periode is het al snel onaanvaardbaar om de overeenkomst niet aan te passen als een onderneming in financiële problemen dreigt te komen. Procederen is kostbaar en duurt soms lang. De beste oplossing is nog altijd dat partijen met elkaar tot een aanpassing van de bestaande overeenkomst kunnen komen. Lukt dit niet, dan kan de rechter worden ingeschakeld.

Fiscount kan jou en je cliënt hierin bijstaan. Neem voor meer informatie contact op met Denise van Zijl (advocaat ondernemingsrecht en incasso) via d.vanzijl@fiscount.nl of (06) 233 72 324.