Corona items

Garantiefonds voor boekhandels

Er wordt door het kabinet € 20 miljoen vrijgemaakt ten behoeve van steun aan de fysieke boekhandels. Dit gebeurt naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer waarin de belangrijke literair-culturele functie die boekhandels in ons land vervullen, wordt benadrukt. De benodigde middelen zullen worden beschikt aan het Nederlands Letterenfonds. Het Letterenfonds zal het budget verdelen over een regeling voor vergoeding van distributiekosten (€ 5 miljoen) en een garantiefonds (€ 15 miljoen). Overleg over de uitvoering van deze motie is nog gaande tussen OCW, het Letterenfonds en het boekenvak.