Corona items

Eenmalige tegemoetkomingen studenten verlengd

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in de mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus 2021. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging hebben opgelopen door de coronamaatregen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Bbl-studenten die voor 31 augustus 2021 hun diploma behalen, krijgen eenmalig € 150 en bol-studenten € 300. Voor ho-studenten bedraagt de tegemoetkoming € 535.

Ook alle studenten bij wie tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, krijgen een eenmalige tegemoetkoming. Voor mbo (bol) studenten met een basisbeurs betekent dit € 800. Ontvangen zij ook aanvullende beurs, dan bedraagt de tegemoetkoming € 2.000. De eenmalige tegemoetkoming bedraagt € 1.500 voor hbo-studenten met een aanvullende beurs.

Daarnaast wordt de uiterste aanmelddatum voor mbo-opleiding een maand uitgesteld naar 1 mei 2021.