Corona items

(Derden)verklaring NOW 1.0 wellicht uitgesteld?

Vorige week heeft de NBA minister Koolmees van SZW verzocht om uitstel tot

31 oktober 2021 voor het indienen van de aanvraag tot definitieve vaststelling van NOW 1.0.

Dit verzoek staat in een ingezonden brief waarin de NBA de uitdaging van de NOW-regeling in het kader van de jaarrekeningcontrole aan de kaak stelt. De uitvoering van de NOW-audits loopt vertraging op door onder meer de vele onduidelijkheden en nog onbeantwoorde FAQ’s. De NBA maakt zich ernstige zorgen over de haalbaarheid van de gestelde deadlines van de controleverklaring en de derdenverklaring. De gevolgen zijn groot als die niet worden gehaald.

Het niet tijdig opstellen van de eindafrekening en het afronden van het onderzoek door de accountant betekent immers dat de onderneming de ontvangen subsidie moet terugbetalen.

Let op

De protocollen en derdenverklaring voor NOW 2.0 en 3.0 zijn momenteel nog niet beschikbaar. Subsidie NOW 2.0 moet ook in de jaarrekening 2020 verantwoord worden.