Corona items

Coronahuurkorting stapje dichterbij

Binnenkort komt er duidelijkheid over de mogelijkheid voor een huurkorting in verband met de van overheidswege gedwongen sluiting van bedrijfsruimtes tijdens de coronacrisis. Uit de onlangs gepubliceerde conclusie van Procureur-Generaal (PG) Wissink blijkt namelijk dat hij de Hoge Raad adviseert om huurders die hiermee te maken krijgen (zoals de horeca) in beginsel het recht op huurprijsvermindering te verlenen. De gedwongen sluiting leidt tot een beperking in het huurgenot. Verder vormt de coronapandemie een 'onvoorziene omstandigheid' waarmee partijen geen rekening hielden bij het sluiten van de huurovereenkomst. Dit kan leiden tot een tijdelijke huurprijsvermindering die gebaseerd is op het daadwerkelijke nadeel dat de huurder lijdt als gevolg van het aan de coronacrisis toe te rekenen voldoende ernstige omzetverlies. Bij het bepalen van het nadeel kunnen bepaalde tegemoetkomingen vanuit de overheid (zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten) worden verrekend. Uitgangspunt dient te zijn dat het nadeel gelijkelijk (50/50) tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld. Zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan komen we hier uiteraard op terug.