Businesscoaching en Zakelijke Mediation

Wat is premediation nu precies?

Premediation is de fase waarin wordt onderzocht of een kwestie of geschil tussen twee (of meer) partijen mogelijk via mediation kan worden ‘opgelost’, of dat een andere methode geschikter is. In veel gevallen is het verstrekken van informatie per telefoon en/of e-mail voldoende voor partijen. Soms vindt er een premediationgesprek plaats (individueel of gezamenlijk). Premediation heeft niks te maken met acquisitie of iets dergelijks. Partijen zijn immers druk aan het werk. Ook is een premediationgesprek niet hetzelfde als een intakegesprek. Wel is het mogelijk dat een intakegesprek – al dan niet bijna automatisch – overgaat in mediation. Wat kunnen de uitkomsten zijn van een premediationfase?

In veel gevallen zal de uitkomst ‘mediation’ zijn, omdat partijen al een vermoeden hadden dat die vorm helpend zou kunnen zijn. Maar ook zogenoemde bovenpartijdige interventies, zoals een rechterlijke procedure, arbitrage of (bindend) advies, kunnen een uitkomst zijn. Arbitrage en bindend advies zijn vaak de uitkomsten als men een inhoudelijk oordeel wenst. Een rechtszaak is vaak de uitkomst als men een juridisch oordeel wenst. Ook coaching kan een uitkomst zijn, met name als het gaat om een stroeve samenwerking, die partijen graag versoepeld willen zien. Bij stroeve samenwerkingsvormen kan bovendien het onderscheid tussen (team)coaching en mediation flinterdun zijn. Meer weten? Neem dan contact op met Servaas Vrijburg.