Businesscoaching en Zakelijke Mediation

Meerdere varianten met zakelijke mediation

Meerdere varianten met zakelijke mediation

Afhankelijk van de kwestie kunnen partijen mengvormen en/of combinaties met zakelijke mediation kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om af te spreken dat er direct aansluitend arbitrage of bindend advies zal plaatsvinden, indien partijen er met behulp van mediation niet uitkomen (de zogenaamde med-arb variant). Ook het omgekeerde is mogelijk: eerst vindt er arbitrage of bindend advies plaats, waarbij de uitkomst in de kluis wordt gelegd. Die uitkomst komt er vervolgens uitsluitend uit als partijen er met mediation toch niet uitkomen (arb-med). In sommige gevallen kan een onderdeel van de kwestie aan de rechter worden voorgelegd (de ‘route 96’-variant). Tot slot bestaat ook de mediators proposal. Wat is dat dan?

Bij de mediators proposal doet de mediator aan beide partijen gelijktijdig hetzelfde concrete voorstel om hun geschil te beslechten. Dit voorstel wordt pas voorgelegd aan partijen nadat ze er zelf niet zijn uitgekomen tijdens de mediation. Partijen kunnen (nagenoeg uitsluitend) alleen nog maar ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het voorstel van de mediator. Immers, de fase van onderhandelen is voorbij. Er is alleen sprake van overeenstemming als alle partijen ‘ja’ zeggen. Bij één ‘nee’ (of meer) is er geen overeenstemming en wordt het dossier gesloten. Van de mediators proposal bestaan vanzelfsprekend ook weer diverse varianten.

 

Meer weten? Neem in dat geval contact op met Servaas Vrijburg.