Arbeid en Recht

Geen nieuw bedongen arbeid, geen nieuwe loondoorbetalingsplicht bij ziekte van maximaal 104 weken

Een werknemer met een WAO-uitkering trad in loondienst bij een nieuwe werkgever. Nadat de werknemer meer dan 104 weken ziek was geweest, ging hij aangepast werk verrichten bij zijn werkgever. Toen de werknemer wegens ziekte weer uitviel – nu vanuit dat aangepaste werk – stelde het UWV dat er nieuw bedongen arbeid (nieuw eigen werk) was ontstaan. Hierdoor zou de werkgever opnieuw gedurende maximaal 104 weken loon moeten doorbetalen. Het standpunt van het UWV was gebaseerd op verklaringen van de werknemer aan de verzekeringsarts van het UWV. Er had geen arbeidsdeskundig onderzoek plaatsgevonden en de werkgever was ook niet gehoord over de aangepaste arbeid.

De rechtbank herhaalt in de uitspraak de rechtspraak dat aangepaste arbeid tijdens re-integratie níet de nieuw bedongen arbeid wordt. Tenzij dat uitdrukkelijk door de werkgever en werknemer is overeengekomen, of wanneer dat ondubbelzinnig blijkt uit de feiten en omstandigheden. De werkgever was dus niet verplicht om nogmaals maximaal 104 weken het loon bij ziekte door te betalen.

Tip

Neemt het UWV het standpunt in dat een werkgever na 104 weken ziekte bij herhaalde uitval wegens ziekte opnieuw gedurende een dergelijke periode het loon moet doorbetalen – omdat de tijdens re-integratie verrichte arbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden? Vraag in dat geval een second opinion aan een deskundige. Deze uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland toont aan dat het UWV nog steeds discutabele standpunten inneemt op dit onderwerp.